Burlövs kommun

tisdag 28 mars, 18.00

Forskare berättar – Den nya klimatpolitiken

Klimatpolitiken har under senare år förändrats och getts en ny inriktning efter Parisavtalet. Efter att länge ha fokuserats på att minska utsläpp till så låga kostnader som möjligt, kan vi skönja en ny berättelse om ett samhälle utan fossil energi. Vad innebär klimatomställningen och vilka möjligheter erbjuder en sådan samhällsutveckling? Statsvetaren Roger Hildingsson berättar om den nya klimatpolitiken.


Arlövs bibliotek.

Tisdag 28 mars kl 18.00.

Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se.

Arr: Lunds universitet, Arlövs bibliotek

Senast uppdaterad:
2017-03-15