Burlövs kommun

fredag 6 oktober, 12.00

Nationella anhörigdagen

Turid Reisdal är anhörigsamordnare i Burlövs kommun

En dag fylld av information av utställare och underhållning.
Restaurangen erbjuder Smaka på Burlöv!

Utställare

Anhörigstöd

Anhörigsamordnare Turid Reisdal informerar om Burlövs kommun anhörigstöd.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, Servicegruppen, PEAK, Steget och Resurs Burlöv informerar om sina projekt med arbetsmarknadsåtgärder.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet informerar om sin verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

FUB

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, informerar om sin verksamhet.

Fältgrupp

Fältgruppen informerar om sin verksamhet med ungdomar i Burlövs kommun.

Kommunpolis

Burlövs kommunpolis, Selma Tengeborg, informerar om sin verksamhet och projekt.

Magnolian

Magnolian informerar om stödet till anhöriga i verksamhet på öppenvårdsenheten i Burlövs kommun.

Patientnämnden

Pia Aprea, kommunikatör på Patientnämnden, informerar om verksamheten och hur man lämnar synpunkter och klagomål på vården i Region Skåne.

Personligt ombud

Personligt ombud, Ann-Margreth Larsen, informerar om sin verksamhet för personer med psykisk ohälsa och som behöver stöd med att få kontakt med sjukvård och olika myndigheter.

Svenska kyrkan

Diakon Lars Malmgren från Svenska kyrkan informerar om kyrkans verksamheter i Burlövs kommun.

Träffpunkten

Träffpunkten informerar om sin öppna verksamhet i Burlövs kommun.

Överförmyndarenheten

Representanter från Överförmyndarenheten i Burlövs kommun informerar om vad förvaltare, förmyndare och gode män har för uppgift.

 

Underhållning

Kl. 14.30-15.30

Gitarristen och underhållaren Jakob Jern spelar och sjunger för oss med en blandning av låtar från 50 och 60-talet till Elvis och svenska välkända låtar.

 

Plats: Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv

Fredagen den 6 oktober 2017 kl.12.00-ca 18.00.


Arrangeras av socialförvaltningen i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad:
2017-08-21