Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m.fl, Södra stambanan genom Åkarp

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att anta detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planområdet följer Södra stambanan

Planområdet ligger i Åkarp och följer Södra stambanans utsträckning i orten. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut stambanan från två till fyra spår. Syftet är också att möjliggöra för en 5,5-6 meter djup nedsänkning av spåren genom orten och en 400 meter lång överbyggnad som binder samman orten över spåren.

 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Planen har överklagats och länsstyrelsen behandlar för tillfället överklagandena.

 

Kommunfullmäktige beslutade också den 29 februari 2016 att anta detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan genom Arlöv.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-03-01