Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Åkarp 8:1, Tillfart till Möllegården

Burlövs kommun beslutade den 11 juni 2015 att gå ut på samråd med detaljplanen för del av Åkarp 8:1, Tillfart till Möllegården.

Planområdet ligger mitt i Åkarp

Planområdet ligger mitt i Åkarp, där Möllevägen mynnar in i Lundavägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bussar att nå Möllegården direkt från Lundavägen via Möllevägen.

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kan den antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges endast i samrådsskedet.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga till och med 2015-08-25 i kolumnen till höger.

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV eller till burlovs.kommun@burlov.se senast
2015-08-25. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

För eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till planstrateg Erik Karlsson.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-03-01