Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl, Södra stambanan genom Arlöv

Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att anta detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan genom Arlöv samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Planområdet ligger i Arlöv och följer Södra stambanans utsträckning i orten. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut stambanan från två till fyra spår. Syftet är också att möjliggöra för en ny pendlarstation där betydligt fler tåg kan stanna än vid dagens Burlövs station.

 

Planområdet ligger i Arlöv och följer Södra stambanans utsträckning i orten. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut stambanan från två till fyra spår. Syftet är också att möjliggöra för en ny pendeltågstation där betydligt fler tåg kan stanna än vid dagens Burlövs station.

 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Planen har överklagats och Mark- och miljödomstolen behandlar för tillfället överklagandet.

 

Kommunfullmäktige beslutade också den 29 februari 2016 att anta detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp. Den detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2017.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-05-19