Burlövs kommun
www.burlov.se

Lund-Arlöv, fyra spår

Sträckan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och extremt störningskänslig. Sträckan, som är en del av Södra stambanan, har länge varit en flaskhals för tågtrafiken. För att klara en fortsatt ökning av person- och godstrafik ska banan byggas om från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv.


Burlövs kommun har ingått avtal med Trafikverket (Banverket) och Region Skåne om utbyggnadens utformning genom Burlövs kommun.

Lång process

Att bygga ut Södra stambanan till fyra spår tar lång tid. Det krävs mycket tid för planering och projektering. Arbetet med själva utbyggnaden beräknas påbörjas i slutet av 2017 och pågå i fem-sex år. 

Järnvägsplan

När Trafikverket planerar ny järnväg ska en järnvägsplan som beskriver hur projektet kan byggas ut tas fram. Järnvägsplanen är framtagen och har vunnit laga kraft vilket innebär att utbyggnaden kan genomföras på föreslaget sätt. En järnvägsplan får inte strida mot gälllande detaljplaner och därför har två nya detaljplaner tagits fram, en i Åkarp och en i Arlöv.

Planer för Åkarp

I Åkarp sänks spåren ner 5,5-6 meter och täcks över på en sträcka av 400 meter.
Stationen får sidoplattformar vid de yttre spåren. På grund av nedsänkningen kommer tillfälliga spår att behövas så att tågtrafiken kan fungera under byggtiden. Det kommer att byggas ett antal överfarter över spåren, bland annat en vid Alnarpsvägen. Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp antogs av kommunfullmäktige den 29 februari 2016 och vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar detaljplanen här nedanför.

Planer för Arlöv

Vid Burlövs station kommer spåren att ligga i markplan. En nedsänkning planeras inte eftersom järnvägen på denna sträcka främst går genom ett industriområde. Burlövs station byggs ut från en lokalstation till en pendlarstation, vilket ger möjlighet för tätare tågtrafik och direkttåg till bland annat Köpenhamn. Vid Burlöv station byggs en ny gång- och cykeltunnel, hissar och trappor till plattformarna. Detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan genom Arlöv antogs av kommunfullmäktige den 29 februari 2016 och vann laga kraft den 4 juli 2017. Du hittar detaljplanen här nedanför.

Supercykelväg mellan Lund och Malmö

I samband med projektet Lund-Arlöv, fyra spår, har frågan om en ny snabbcykelväg längs järnvägen väckts. Trafikverket arbetar med att ta fram samrådsmaterial för en snabbcykelväg på sträckan Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-07-12