Burlövs kommun

Åkarps station

Illustration från övertäckningen där nedgången till plattformarna kommer finnas. Illustation: Trafikverket/WSP

Utbyggnaden av järnvägen kommer att innebära stora förändringar för Åkarp, eftersom järnvägen kommer att sänkas ner 5,5-6,0 meter och få en 400 meter lång övertäckning.

Detta kommer att ha positiv effekt på bullersituationen och knyta samman samhället på ömse sidor av spåren. Utbyggnaden ger möjlighet att skapa ett nytt centrum vid stationen. Ambitionen är att skapa en attraktiv och livlig mötesplats. I den nya översiktsplanen, som finns att läsa under fliken Översiktlig planering, presenteras övergripande idéer om ett nytt centrum vid Åkarps station.

Gestaltningsarbete

Kommunen arbetar med utformningen av övertäckningen och området närmast järnvägen. De skisser som tas fram ska visa mer i detalj hur övertäckningen kan användas och utformas och hur marknivåerna i området ska ansluta till den. Tunneltaket kommer att hamna 1,5 till 2 meter ovanför befintlig marknivå, vilket innebär stora utmaningar för gestaltningen av området.

Trafik och parkering

Arbete pågår också med att titta på hur vägarna kring stationen och järnvägen ska se ut. Detsamma gäller parkering vid stationen. Klart är att en bilpassage kommer att finnas på övertäckningen i anslutning till stationen.

 

Plankorsningen (bommarna) på Alnarpsvägen kommer ersätts med en planskild korsning med en bro över spåren.

 

En bro över järnvägen kommer att byggas i Gränsvägens förlängning. Först byggs provisorisk bro över tillfälliga och nya spår. När de nedsänkta spåren är på plats kommer den provisoriska bron ersättas med en lägre permanent.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-07-12