Burlövs kommun
www.burlov.se

Befolkning och statistik

Till ytan är vi Sveriges näst minsta kommun, men vi växer stadigt vad gäller antalet invånare.  

Burlöv växer - Befolkningsökning!

Antal invånare 2016-12-31: 17 646

Invånarantalet ökade under 2016 med 216 personer.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Bostadsplanering

Fler bostäder planeras och byggs i såväl Åkarp som i Arlöv. Södra stambanans utbyggnad genom Åkarp kommer att utföras med nedsänkning och delvis övertäckning av spårområdet. Därmed kommer området Östra Dalslund att kunna bebyggas med bostäder i stationsnära läge. Detaljplanearbete pågår för flera nya områden och bostäder.

Befolkningsrapporter

Befolkningsrapporter för Malmö-Lundregionen (tidigare SSSV-kommunerna) finns på Lunds kommuns hemsida. Rapporterna finns utlagda i pdf-format och kan läsas med Acrobat Reader. Tabeller och diagram finns också i excel-format för fortsatt bearbetning.

 

Statistik

Många är intresserade av att lära mer och hitta fakta. I länkarna nedan finns uppgifter om alla som bor eller arbetar i kommunen, uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi. Oftas finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kontakta oss

GIS-samordnare

Johan Birgersson

johan.birgersson@burlov.se

040-625 61 46

Senast uppdaterad:
2017-03-01