Burlövs kommun

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till.

Budget 2017

I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet.

Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2013-2017.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2017-03-03