Burlövs kommun

Kulturmiljöpris

Kulturmiljöpris

Kulturmiljöpriset delas ut till den fastighetsägare, som utfört den bästa förbättringen av kulturmiljön. Det kan gälla underhåll, markbeläggning och vegetation såväl som anpassade ny- och tillbyggnader. Priset består av en bronsplatta, som exempelvis kan sättas upp på det aktuella huset.

En kulturmiljöpriskommitté, bestående av ledamöter för tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadschef och kultursekreterare, utser årligen en pristagare, om lämplig kandidat finns.
 
2009 års kulturmiljöpris har tilldelats Lundavägen 61 i Åkarp. Fastighetens båda byggnader har genomgått en pietetsfull renovering. Man har bland annat tagit bort senare tiders fasadmaterial och återställt husen i mer ursprunglig stil.

 

Några exempel på tidigare kulturmiljöpristagare: Västerhus och gymnastiksalen på folkhögskolan Hvilan (1985 och 1989), Geukahuset i Arlöv (1986), Gamla stinsbostaden på Bruksvägen 4 i Åkarp (1987), Dalbyvägen 16 i Arlöv (2002) och "Gihatalejl Cottage" Kabbarpsvägen 20 i Åkarp (2005).

Kontakta oss

Enhetschef Kultur i Burlöv

Harald Winter

harald.winter@burlov.se

040-625 63 72

Senast uppdaterad:
2017-03-06