Burlövs kommun
www.burlov.se

Registrera din livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsverksamheter ska enligt lag vara registrerade i den kommun där verksamheten bedrivs.

Livsmedelsverksamhet ska registreras

För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Med viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats för information om registrering och godkännande.

 

Det är livsmedelsföretagarens egen skyldighet att se till att verksamheten är registrerad. Skicka in din anmälan om registrering till Miljö- och byggnämnden senast 14 dagar innan din planerade start av verksamheten så att vi hinner handlägga din registrering. Använd blanketten som du hittar längre ner på sidan.

Ägarbyte av livsmedelsanläggning

Om anläggningen ska byta ägare krävs en ny registrering. Det går inte som tidigare att ta över en befintlig livsmedelslokal utan ny anmälan om registrering.

Lagstiftning

Sedan 2007 gäller en gemensam livsmedelslagstiftning inom hela EU. Lagstiftningen gäller direkt i varje EU-land och innehåller bestämmelser om bland annat livsmedelshygien, egenkontroll och märkning av livsmedel. Som komplement till den EU-gemensamma lagstiftningen finns även svenska livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Den svenska lagstiftningen innehåller bl.a. regler om offentlig kontroll, avgifter, straff och överklagande.

E-tjänster och Blanketter

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Sara Cederlund

040-625 63 29
sara.cederlund@burlov.se

Vår näringslivssamordnares ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Hon hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstemän beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:
2017-03-15