Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Bygga, bo & miljö

Här finner du information om det som rör vårt byggande, vårt boende och vår miljö. Den fysiska planeringen och genomförandet av vårt samhälle; vilket ansvar du har och vad du kan förvänta dig av oss.

För att du ska få så mycket information som möjligt har vissa sidor länkats till räddningstjänst, lantmäteri, Naturvårdsverket och många fler aktörer. Du hittar även telefonnummer dit du kan vända dig om du har ytterligare frågor.

Aktuellt

 • 2017-02-15
  Antagande - Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m fl, kv Ugglan

  Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m.fl., kv. Ugglan.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Illustration av tågperrong med nedgång till genomgång och med människor på perrongen
  2017-01-30
  Länsstyrelsen avslår överklaganden

  Länsstyrelsen har beslutat att avslå samtliga överklaganden på de två detaljplanerna för utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-12-27
  Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen

  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 19 december 2016 att gå ut på granskning med Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen. Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 28 december 2016 till och med den 31 januari 2017.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-12-20
  Detaljplan för Burlövs egnahem, Mimosavägen är antagen

  Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 att anta detaljplanen för Burlöv 13:1 m.fl. Mimosavägen i Burlövs egnahem. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 30 januari 2017.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Översiktsbild över kommunens bygglov 2017
  2016-12-12
  Flera byggprojekt på gång

  Just nu byggs det mycket i vår kommun och kommunens planavdelning planerar för fler stora projekt de kommande åren. Det innebär att fler får möjlighet att byta bostad i kommunen eller att flytta hit!

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Innehållsansvarig: Julia Branting

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2016-06-14
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Bildlänkar
Länk till Sysavs webbplats
Länk till Sysavs webbplats
får jag bygga?

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se