Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Antagande - Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m fl, kv Ugglan

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m.fl., kv. Ugglan.

För att läsa mer om ärendet tryck här.

Dela
Nyheten publicerad av: Erik Karlsson
Datum:  2017-02-15

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se