Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Länsstyrelsen avslår överklaganden

Länsstyrelsen har beslutat att avslå samtliga överklaganden på de två detaljplanerna för utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår.

Om detaljplanerna inte överklagas vidare vinner de laga kraft i slutet av februari. Exakt datum beror på när den som överklagade mottog beskedet om länsstyrelsens avslag. Nästa instans att överklaga till är Mark- och miljödomstolen.

Läs mer om detaljplaneran här.

Illustration av tågperrong med nedgång till genomgång och med människor på perrongen

Illustration: Trafikverket/WSP

Dela
Nyheten publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2017-01-30

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se