Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Medborgarlöfte för Burlövs kommun 2017

På måndagsmorgonen skrevs polisens medborgarlöfte under av kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) och lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin. Med polisens medborgarlöfte vill man skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarma och lokalsamhällets aktörer.

Arbetet ska i stor utsträckning fokusera på det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Genom medborgarlöftet genomför polisen och kommunen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas trygghet och minska brottsligheten.

Situationen idag

Efter genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och dialog med kommunen har framkommit att det finns en upplevd otrygghet i de centrala delarna av Arlöv samt vid Burlövs tågstation.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Lokalpolisområde Kävlinge ska samverka med kommunen och invånarna i Burlövs kommun för en ökad trygghet och minskad brottslighet. Polisen ska öka sin synlighet vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan söderut mot Skolgatan och sedan norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan. Området sträcker sig geografiskt som en rektangel runt Sockerbitstorget och söderut till Skolgatan.

Polisen ska även öka sin synlighet på tågstationerna i Burlövs kommun. Syfte och mål är att arbeta brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande. Vi vill uppnå en ökad upplevd trygghet på ovan nämnda platser i nästa trygghetsmätning.

Här kan du ladda ner dokumentet Medborgarlöfte i Burlövs kommun 2017 i sin helhet.PDF (pdf, 66.5 kB)

En man och en kvinna samtalar vid ett stående bord

Lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin och kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S)

Dela
Nyheten publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2017-02-15

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se