Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Utbildnings- och kulturnämnden

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgen samt kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för Burlövsbadet, biblioteken i Arlöv och Åkarp, allmänkultur, föreningsstöd och fritidsgårdar. Målsättningen med dessa verksamheter är att invånarna ska få ett berikat fritidsliv genom de skilda aktiviteter som kommunen driver och stöder.

Ordförande

Ordförande för utbildnings- och kulturnämnden är Bengt Åström (S).

Ledamöter och sammanträdestider

Innehållsansvarig: Anders Öhlin
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2015-02-09

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se