Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Säkerhet och kris

Kommunen har ett ansvar för att skydda kommunens egendom och personal mot skador. Likaså har kommunen ett omfattande ansvar för att skydda allmänheten och omgivningen mot skador och olägenheter. Det innebär att vi hela tiden måste arbeta aktivt med säkerhetsarbetet, bl.a. genom att inventera, analysera och hantera risker i kommunen.

Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att arbeta utifrån tre perspektiv:

Före perspektivet

Innan olyckan eller skadan inträffar är det viktigt att försöka ta reda på vilka risker vi kan komma att utsättas för. Beroende av riskens allvarlighetsgrad kan därefter en eller flera åtgärder behöva vidtas. Vissa risker kan accepteras och vissa risker kan vara svåra att helt arbeta bort. Det betyder att olyckor och skador av olika slag alltid kommer att inträffa.

Under perspektivet

Om olyckan ändå inträffar är det viktigt att hantera den på rätt sätt. I Burlövs kommun bedrivs t.ex. ett aktivt krishanteringsarbete för att kunna hantera en kris när den inträffar.

Efter perspektivet

När det akuta skedet av händelsen är över är det viktigt att ha rutiner för att återgå till normalt läge. Det är också viktigt att ta lärdom av det inträffade, bl.a. genom att dokumentera, utvärdera och följa upp olyckan. Detta leder ofta tillbaka till ruta ett och Före perspektivet.
 
På flikarna här till vänster kan du läsa mer om säkerhetsarbetet i Burlövs kommun.

Har du frågor eller vill dela med dig av dina synpunkter får du gärna använda dig av tjänsten "Tyck om Burlöv".

Innehållsansvarig: Jimmy Månsson
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2017-02-15
Dokument/Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Polisens medborgarlöfte 2017.pdföppnas i nytt fönster
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Kontaktkort för ett tryggare Burlöv.pdföppnas i nytt fönster

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se