Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Avstängning av simmare som ej duschar före träning


Det har uppmärksammats att Burlövsbadet har stängt av grupper av simtränande ungdomar till följd av att regler för dusch och hygien inte har skötts som vi förespråkar.

Under en längre tid har Burlövsbadets personal fört dialog i samförstånd med tränare och ledning för simklubben. Burlövsbadet drivs av Burlövs kommun. Ledningen för simklubben och ungdomarnas tränare är medvetna om de regler som gäller före bad.

Utgångspunkten från kommunens sida är att våra regler ska efterlevas för att få simträna i vår anläggning. Trots dialog har vi inte kommit till rätta med detta. Därför har beslut fattats om att stänga av de grupper som efter upprepade uppmaningar fortsatt väljer att hoppa över dusch före träning. Avstängningen har skett i dialog med simklubben.

Det kan tyckas bagatellartat med att hygienregler inte följs och att avstängningen är omotiverad. Dessa regler spelar dock stor roll för hur reningsanläggningen med filter, klorering och annat ska fungera tillfredsställande i ett långsiktigt perspektiv. Provvärden och hygienkrav måste hållas inom de riktlinjer som finns för att vi ska kunna ha anläggningen i drift.

Vår målsättning är att ha fortsatt god dialog med ledningen och tränarna för simklubben för att träningen ska kunna återupptas så snart som möjligt. I samverkan med föräldrar hoppas vi också att de tränande ungdomarna förstår betydelsen av att normala och etablerade rutiner för duschning före träningen är en förutsättning för bad och simträning för alla besökare vid Burlövsbadet.

Dela
Nyheten publicerad av: Elisabeth Marcusson
Datum:  2017-01-10

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se