Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Stöd & omsorg

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Några av oss bär på en funktionsnedsättning. För vem som helst av oss, mitt i livet, kan vardagen plötsligt bli svår, och när vi blir gamla tar åldern ut sin rätt och dämpar både ork och förmåga. När behoven uppstår erbjuder kommunen flera olika former av omsorg och stöd.

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Här finns också information om den hjälp du kan få med ekonomi, familj och familjerelationer, missbruk och våld. Du hittar även uppgifter om borgerlig vigsel.

Tystnadsplikt och personuppgifter
Du skyddas av sekretesslagen när du har kontakt med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten, inte får lämnas ut till obehöriga.   Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter.

De uppgifter som behandlas är
• namn
• personnummer och adress
• utredning, beslut och genomförande i sociala ärenden
• patientjournal
• inkomstuppgifter.

Läs om Socialnämndens mål

Aktuellt

 • 2017-02-14 13.41
  Socialförvaltningen föreläser om unikt it-projekt på hälsokonferens

  Burlöv har som enda svenska kommun vågat införa ett obeprövat IT-stöd för att uppnå ökad delaktighet och kvalitet hos brukare inom både äldreomsorgen och LSS-verksamheter. It-projeketet "Att våga" genomförs nu på Granliden och Boklunden våning 1 och 2.  
  Glad manlig personal i arbetskläder framför datorskärm på äldreboende
 • 2016-10-21 15.24
  Färdtjänst byter telefonnummer

  Från och med 20 oktober är telefonnumret till färdtjänst: 040 - 619 07 17.
  vit taxibil parkerad längs med havet
 • 2016-06-23 08.38
  Ny välfärdsteknologi testas på Boklunden och Granliden

  I ett nystartat pilotprojekt testar Burlövs kommun en tjänst inom välfärdsteknologin som riktar sig till gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Projektet är ett led i att öka delaktigheten och göra informationen om brukarna lättillgänglig för personalen.
  Brukar och personal framför datorskärm på boende
 • 2016-03-17 11.53
  Information om integration

  Många goda krafter samverkar i vår kommun för att utveckla arbetet för integration av nyanlända.
  Bild: händer möts
 • 2016-01-29 07.16
  Ny färdtjänstleverantör, den 1 februari 2016

  Det nya avtalet med en ny leverantör innebär inga förändringar för dig som resenär, då det inte innebär förändringar i färdtjänstreglemente eller handläggning.
  Bild: vit taxibil parkerad vid en väg framför havet
 • 2016-01-05 14.14
  Boende röstade fram 95-årig Lucia på Harakärrsgården

  Det är genom att fortsätta göra det man kan som vi stärker och triggar funktioner hos individen, menar enhetschefen Ewa Wörlén på Harakärrsgården. Därför är det viktigt att få vara med och bestämma och att kunna önska och påverka sitt boende, menar hon.
 • 2015-11-12 14.20
  Angående mottagande av barn på flykt

  Burlövs kommun har sedan januari 2014 haft en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. Sedan den första juni 2014 finns även överenskommelser om att anordna boendeplatser till såväl ensamkommande asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd.
 • 2015-09-17 08.14
  Mobilapp för anhöriga och yrkesverksamma

  För anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  Appen Nollvisions logotyp
 • 2015-09-16 10.33
  Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 Oktober 2015

  Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk ohälsa. I hela Skåne hålls seminarier och evenemang av olika arrangörer.
  Vill du veta mer om plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa klicka häröppnas i nytt fönster 
  Två kvinnor står vid ett bord med informationsmaterial på ett köpcenter
 • 2015-09-07 11.02
  Min guide till säker vård

  Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.
 • 2015-04-02 12.08
  Daglig verksamhet samlar in upplevelser om kommunen

  Under temat: Burlöv - din närmiljö, har daglig verksamhet dragit igång ett projekt där de vill ta reda på vad du tycker om din kommun. De har satt upp frågelådor i olika delar av kommunen där du kan lämna in dina synpunkter.
 • 2015-02-16 13.31
  Ny lunchrestaurang ska skapa trygghet, sammanhang och mening

  ​Idag öppnar "Krogen", den nya lunchrestaurangen för boende på demensenheten på Harakärrsgården.
 • 2014-12-29 14.05
  Flitigt nätverkande bakom Boklundens händelserika december

  Schlagerkör och flamencodansare är bara en del av underhållningen som de boende på Boklundens äldreboende bjöds på under december 2014. En av de drivande krafterna bakom alla aktiviteter är aktivitetssamordnaren Alma Altumbabic som arbetar mycket med att involvera det lokala förenings- och organisationslivet.
  Flamencodansare i färgglada dräkter uppträder på äldreboendet.
 • 2014-11-11 21.20
  Nya öppettider i socialförvaltningens reception

  Från och med måndagen den 17 november kommer öppettiderna i socialförvaltningens reception att vara Måndag-fredag: 10.00-12.00.
 • 2014-10-29 18.00
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska: - Våga fråga läkaren om dina mediciner!

  Många äldre använder för mycket läkemedel, i för höga doser och faktiskt många gånger helt i onödan. Under hösten har Burlövs kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska, Ninette Hansson, hållit informationsmöten för att öka kunskapen kring läkemedelsbehandling av äldre.
  Ninette Hansson (MAS) informerar om vad man behöver tänka på för en säker läkemedelsbehandling.
 • 2014-10-20 09.03
  Vaccination mot årets säsongsinfluensa

  Vaccination mot årets influensa har påbörjats.

 • 2014-10-14 15.04
  Är du äldre och tar många läkemedel?

  - Visste du att du som är äldre har rätt till en läkemedelsgenomgång tillsammans med din ansvariga läkare på vårdcentralen eller annan vårdenhet?Den 14 och 27 oktober bjuder Burlövs kommun in till öppna informationsmöten om olämpliga läkemedel till äldre.
 • 2014-09-18 09.20
  Har ni tid, engagemang, känslomässigt utrymme och vilja att öppna ert hem för barn?

  Vi söker jourfamiljehem som med kort varsel kan ta emot barn i åldrarna 0-12 år.
 • 2014-08-28 11.23
  Förändrade öppettider i socialförvaltningens reception

  Från och med måndagen den 15 september – 14 november kommer öppettiderna i socialförvaltningens reception att vara: Måndag-torsdag: 10.00-14.00Fredag: 10.00-13.00.
 • 2014-08-25 10.10
  Hemteam i kommunen

  Här kan du läsa om hemteamets uppgift
 • 2014-04-17 10.41
  Påskhälsning från Boklunden!

  Med påsken runt hörnet kommer här en påskhälsning från Boklundens äldreboende. Där började man fira redan för två veckor sedan, tillsammans med Kalinans förskola som gjorde ett uppskattat besök.
  Barnen från Kalinans förskola målade påskägg...
 • 2014-03-14 16.21
  Se Dalí med andra ögon på Arlövs bibliotek!

  Måndagen den 17 mars kl 13.30 är det vernissage för utställningen "En konstnär sedd med andra ögon". Deltagare och personal vid Daglig verksamhet ställer ut sina egna tolkningar av konstnären Salvador Dalί på Arlövs bibliotek. Utställningen varar till och med måndagen den 24 mars.Välkomna!
  Ett av verken ur utställningen "En konstnär sedd med andra ögon"
 • 2014-03-05 14.21
  Nu är det dags att söka feriearbete

  Du som är mellan 15-17 år och är folkbokförd i Burlövs kommun kan söka.
 • 2013-12-19 14.04
  Mycket hålligång på Boklunden

  December månad jar varit hektisk för de boende på Boklundens äldreboende. Förutom det vanliga julbestyret med pepparksbak och granpyntning så har de hunnit med flamencokväll, besök från Kalinans förskola, musikunderhållning av Thomas Carlström och julandakt med prästen.
  Faïka, Kerstin, Pierre, Timjan och Trini vill gärna sprida den glädje som flamenco ger.
 • 2013-12-11 15.18
  Behöver du färdtjänst till jul?

  Under jul- och nyårshelgen behöver du beställa i god tid.
 • 2013-12-05 16.06
  De äldre är väldigt nöjda med äldreomsorgen i Burlövs kommun

  Socialstyrelsen har för första gången gjort en nationell brukarundersökning utan urvalskriterier. Resultatet för Burlövs kommun var mycket positivt, både för särskilt boende och för hemtjänsten.
 • 2013-09-09 14.50
  Ny föreskrift och handbok om tandvård

  Från den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård.

  Den nya Föreskriften (TLVFS 2013:2) är ett omtryck av tidigare gällande föreskrift och innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.

  Liksom tidigare år har en omräkning av referenspriserna gjorts utifrån index.


 • 2013-08-30 10.38
  Har du en plan för framtiden?

  Vill du prata framtidstankar eller behöver du extra stöd i kontakten med myndigheter och inte vet vart du ska vända dig? 

  Vi erbjuder inspiration, stöd och vägledning för dig mellan 18-25 år utan sysselsättning och för dig upp till 29 år med aktivitetsersättning.

  Vi arbetar med individanpassade lösningar tillsammans med dig för att skapa en helhetsbild av din livssituation, dina mål och drömmar.


 • 2013-08-05 07.00
  Vill du ha mer trevliga stunder och mindre konflikter med ditt barn eller tonåring?

  KOMET är en utbildning för vuxna som går ut på att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Utbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 eller 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Bor du i Burlövs kommun är den gratis.
 • 2013-02-11 13.17
  Tips och råd till äldre personer om att förebygga olyckor

  Säkerhet i vardagen — tips och råd på äldre dar är en broschyr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den ger goda råd om hur äldre personer själva kan förebygga bland annat fallolyckor, bränder och felhantering av läkemedel och kemikalier.
 • 2013-01-30 11.23
  Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn? Delta i en föräldragrupp!

  KOMET är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.Utbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år eller mellan 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Om du bor i Burlövs kommun är utbildningen gratis.
 • 2012-11-19 16.03
  En ängel i hemtjänsten i Arlöv

  Javid Babak brukade jobba som stridspilot i Afghanistan. Nu är hans uppdrag att locka fram skrattet ur patienterna på hemtjänsten i Arlöv. Han gör det så bra att han är en av fem nominerade till utmärkelsen "En Ängel i Hemtjänsten".
 • 2012-11-15 14.51
  Nyheter om färdtjänst

  Nytt färdtjänstområde fr o m 2013-01-01
 • 2012-04-23 14.40
  Hur arbetar vårdgivaren med patientsäkerheten?

  Den 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla och enligt denna ska vårdgivaren, dvs socialnämnden, senast den 1 mars varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse.
 • 2011-05-11 12.47
  Nytt taxereglemente

 • 2011-03-21 09.22
  Utredning om valfrihetssystem inom äldreomsorgen

  Burlövs kommun utreder under våren 2011 förutsättningarna för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänstens serviceinsatser samt ledsagar- och avlösarservice.
 • 2010-04-06 11.57
  Socialförvaltningen satsar på familjefrid


Innehållsansvarig: Lars Wästberg
Dela
Publicerad av: Sara Österberg
Datum:  2016-11-16
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Gå direkt till

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se