Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Socialförvaltningen föreläser om unikt it-projekt på hälsokonferens

Burlöv har som enda svenska kommun vågat införa ett obeprövat IT-stöd för att uppnå ökad delaktighet och kvalitet hos brukare inom både äldreomsorgen och LSS-verksamheter. It-projeketet "Att våga" genomförs nu på Granliden och Boklunden våning 1 och 2.  

Syftet är att använda välfärdsteknologi på ett nytt sätt med stor öppenhet gentemot brukare och närstående. Ett IT-stöd som utgår från brukaren, samtidigt som den underlättar för omsorgspersonalen. Systemet består av en dator med pekskärm som används av både brukare, närstående och personal. En dator - tre vägar in.

Glad manlig personal i arbetskläder framför datorskärm på äldreboende

Pierre Almgren, omvårdnadspersonal på Boklundens äldreboende

Föreläser på hälsokonferens

Representanter för socialförvaltningen kommer att föreläsa om it-satsningen på en hälsokoferens i Göteborg i slutet av april. Som en del av föreläsningen har man tagit fram en video som du kan se här nedanför.

Dela
Nyheten publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2017-02-14

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se