Burlövs kommun
www.burlov.se

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg på webben

Utbildning & Vägledning & Validering

Alla kan lyckas

Alla kan och har rätt att uppleva framgång. Utvecklingen inom Burlövs barnomsorg och skola skall präglas av en syn som innebär att alla ser möjligheter. Bäst upplever barnen och ungdomarna sin framgång när de får utvärdera sitt resultat mot realistiska mål som de själva satt upp.
Vi ser utbildningen som en tillväxtfaktor för landet och en utvecklingsfaktor för individen. Undervisningen bör präglas av en samverkan med omvärlden. Framförallt med fokus på Öresunds-regionen och på Europa. EU-samarbetet skall betonas.

Här har vi samlat information som rör barnomsorg och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.

E-tjänster och Blanketter

Nyheter om Utbildning & barnomsorg