Burlövs kommun

Klöverängens förskola

På Klöverängens förskola

Arbetar tre pedagoger. Vi delar ofta upp oss i två grupper och arbetar temainriktat utifrån barnens intresse. För barn mellan 4-5 år till exempel med boken om "Bockarna Bruse"och för de yngre 1-3 åringarna med boken, "Knacka på".

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust

Vi lyssnar in barnen och ser till att alla barn är delaktiga och inkluderade och vi utforskar och lär tillsammans med barnen. I vårt arbete ser vi hela tiden till barnens behov och tar tillvara på deras erfarenheter och intressen, vilket bidrar till att barnen har inflytande över verksamheten.

Barn är olika och lär sig på olika sätt

Vi använder oss av dokumentation som reflektions- och analysverktyg för att synliggöra, utvärdera och utmana vidare. Vi menar att det är processen och inte den färdiga produkten som är intressant, då barnets kreativa förmågor och lärande synliggörs.

Det viktiga bemötandet

Vi arbetar aktivt med hur vi bemöter barnen, föräldrarna och varandra på förskolan, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och positiv start i livet. Vi utgår ifrån läroplanen,Lpfö 98 rev.10

Vi inspireras av Reggio Emilias tankar om barnsynen, det kompetenta barnet.

 

Läs mer om Reggio Emilia på www.reggioemilia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det här är vår grundfilosofi, vilket är ett utvecklingsområde på våra förskolor på Svenshög 2.

Öppettider

Klöverängens öppettider är måndag-fredag 06:00-17:00

Kom gärna och hälsa på oss!

Kontakta oss

Klöverängens förskola

Adress: Rapsvägen 97, 232 38 Arlöv
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-63 93 61
E-post:pia.ekstrom@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-03-16