Burlövs kommun

Sommarängens förskola

Sommarängens förskola består av två avdelningar.

Kattungar som är en 1-3 årsavdelning och Kaniner som är en 3-5 årsavdelning.

Kaniner

På avdelningen ”Kaniner” arbetar två pedagoger. Vi arbetar bland annat med skogen som tema eftersom barnen har visat stort intresse för det. Avdelningen fick sitt namn genom att barnen själva sade att de vill att deras grupp skulle heta "Kaniner" efter en promenad till skogen.

 

Vi ser alltid det kompetenta och nyfikna barnet. Vi ger barnen möjligheter att utveckla sina kunskaper, fantasier och idéer. Vi lär och utforskar tillsammans, där vi pedagoger är medforskare.

Kattungar

På avdelningen Kattungar arbetar tre pedagoger. Här arbetar vi bland annat med temat ”Djuren på bondgården”, där vi utgår från barnens intresse och behov. Vi har ett bra samarbete med kulturpedagogen. Vi har även ett bra samarbete med Svenshögskolan, där deras elever kommer in till oss en gång i veckan och läser för våra barn på deras olika modersmål.

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust

Vi lyssnar in barnen och ser till att alla barn är delaktiga och inkluderade och vi utforskar och lär tillsammans med barnen. I vårt arbete ser vi hela tiden till barnens behov och tar tillvara på deras erfarenheter och intressen, vilket bidrar till att barnen har inflytande över verksamheten.

Barn är olika och lär sig på olika sätt

Vi använder oss av dokumentation som reflektions- och analysverktyg för att synliggöra, utvärdera och utmana vidare. Vi menar att det är processen och inte den färdiga produkten som är intressant, då barnets kreativa förmågor och lärande synliggörs.

Det viktiga bemötandet

Vi arbetar aktivt med hur vi bemöter barnen, föräldrarna och varandra på förskolan, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och positiv start i livet. Vi utgår ifrån läroplanen,Lpfö 98 rev.10

 

Vi inspireras av Reggio Emilias tankar om barnsynen, det kompetenta barnet.

 

Läs mer om Reggio Emilia på www.reggioemilia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det här är vår grundfilosofi, vilket är ett utvecklingsområde på våra förskolor på Svenshög 2.

Öppettider

Sommarängens förskolas öppettider är måndag-fredag 06:15-17:15

 

Kom gärna och hälsa på oss!

Kontakta oss

Sommarängens förskola

Adress: Kornvägen 57, 232 38 Arlöv
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-63 93 61
E-post: pia.ekstrom@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-05-08