Burlövs kommun

Skolskjuts

Behöver du skolskjuts i höst?

Nytt för i år är att du måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt stadium. Du kan också ansöka om skolskjuts om du går på fritidshem

Inför läsåret 2017/2018 måste alla elever som önskar skolskjuts ansöka om detta inför varje nytt stadium, dvs förskoleklass, åk 1, åk 4 och åk 7 samt inför start på gymnasiesärskola.


För att elever som är berättigade till skolskjuts ska vara garanterad skolskjuts vid terminsstart i augusti månad måste ansökan kommit till kommunen senast den 20 juni.


För elev som är beviljad skolskjuts gäller en tur i vardera riktning mellan en upphämtningsplats i närheten av hemmet och skola.


En nyhet som gäller fr.o.m. nästa läsår är att det är möjligt att bli beviljad skolskjuts om barnet har plats på fritidshem och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Fast skolskjutsschema gäller med en tur i anslutning till att skolan börjar och sista tur ca 16.00.


Ett preliminärt skolskjutsschema med fasta tider kommer ut i början av augusti vilket kan komma att justeras något när alla skolors schema är klara.


Vid frågor kontakta Medborgarservice
Tel 040-625 60 00

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-06-08