Burlövs kommun
www.burlov.se

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. Det finns åtta nationella program och två individuella program. Burlövs kommun samarbetar med Lunds kommun, för att erbjuda ungdomar från grundsärskola eller träningsskola fortsatt utbildning i gymnasiesärskola. Utbildningen sker i gymnasieskolan Vipans regi.

 

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsskada eller förvärvad hjärnskada kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Kontakta oss

Gymnasieenheten

040-625 65 32

040-625 65 33

 

Lundavägen 68

232 02 Åkarp

Senast uppdaterad:
2017-03-13