Burlövs kommun

Digitala plattformar

Våra digitala plattformar

För att stödja pedagogers och elevers arbete har Burlövs kommun ett antal digitala plattformar att tillgå. Plattformarna är tänkta som ett stöd för pedagogiskt arbete, kommunikation och information, men de ska även underlätta administrativt arbete.

Vklass i grundskola och gymnasium

Alla elever, vårdnadshavare och pedagoger har egna konton i Vklass.

I Vklass ligger elevernas scheman och på dem kan pedagogerna göra anteckningar om lektionens innehåll och vilka eventuella hemuppgifter som ska göras till lektionen. Det finns även en provkalender.

Elevernas närvaro registreras här och sammanställs kontinuerligt. Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla eleverna direkt i Vklass.

Elevernas omdömen finns också i Vklass. Eleverna bedöms varje termin i förhållande till kunskapsmålen för ämnet.

Vid utvecklingssamtalet skrivs elevernas Individuella utvecklingsplaner in i Vklass (åk 1-5).

Vklass i förskolan

Från och med januari 2015 kommer även förskolan att använda Vklass. I förskolan blir det ett verktyg för att planera och dokumentera verksamheten, men också ett verktyg för kommunikation och information mellan förskolan och hemmet.

Vklass är webbaserat och anpassat för mobila enheter och fungerar i alla digitala plattformar.

Google Apps for Education

Integrerat i Vklass har Burlövs kommun även kopplat Google Apps for Education (GAFE). Med GAFE får man tillgång till några av Googles tjänster och det som i första hand används är Google Dokument och Google Drive. Det är en tjänst där man enkelt samlar alla sina skolarbeten och där man kan samarbeta kring texter med hjälp av delade dokument. Lärarna kan följa elevernas arbete och stötta och bedöma arbetsprocessen. Till skillnad från ett vanligt konto hos Google är GAFE helt reklamfritt.

Apple-ID och iCloud

När eleverna får lärplattor (iPad) kopplas dessa till ett personligt Apple-ID som används för att identifiera lärplattan och möjliggöra köp av appar. Apple-ID skapas och administreras av centralt kommunen.

iPaden är också kopplad mot iCloud, en funktion för molntjänster som Apple erbjuder. Alla iPads har via iCloud-funktionen Hitta min iPad påkopplad. Detta omöjliggör fabriksåterställning utan inloggningsuppgifter och gör med andra ord lärplattan mindre attraktiv för stöld.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-08