Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Vanliga Frågor

Stöd & Omsorg

Hur ansöker jag om hemtjänst?
Om du har behov av hemtjänst ansöker du om detta hos biståndshandläggaren på telefonnummer 040 - 625 60 00 eller skickar in en skriftlig ansökan, (klicka här för blankettPDF (pdf, 72.7 kB)) Biståndshandläggaren gör en utredning och en individuell bedömning av behovet. Läs mer om hjälp i hemmet här.

Hur får jag ett hjälpmedel?
Tekniska hjälpmedel kan lånas av kommunen om du har en funktionsnedsättning. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedlet.Arbetsterapeut och sjukgymnast når du via kommunens växel 040 - 625 60 00.

Vad finns det för hjälp att få för en person som har missbruksproblem?
En person med missbruksproblem kan ansöka om bland annat samtalskontakt via öppenvårdsenheten Magnolian, kontaktperson eller missbruksbehandling på institution eller i öppenvård. Läs här för mer information.

Bygga och Bo

Vad tillåter detaljplanen att man bygger, ändrar m.m. på sin fastighet/byggnad?
Först kan du gå in och titta på den aktuella detaljplanen som finns på kommunens hemsida. Här hittar du detaljplanerna. Vill du ha mer detaljerad information så går det bra att kontakta byggnadsinspektörer/bygglovsarkitekt.

Har kommunen någon tomtkö?
Ja. Är man intresserad av en tomt eller byggnation av bostadshus kan man ställa sig i kommunens tomtkö. Genom kön erbjuds man sedan tomt för eget byggande. Blanketter och regler finns på www.burlov.se/ledigatomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kostar för närvarande 125 kr per år att stå i kön. 

Hur många står i tomtkön idag?
I dagsläget (oktober 2015) finns runt 70-talet intressenter i kön.

Hur många tomter förmedlar ni per år?
År 2012 förmedlade kommunen sex tomter på Lyckö Äng, vilket var de första förmedlade tomterna på flera år.

Hur lång är den ungefärliga kötiden?
Kötiden beror på kommunens utbyggnadsplaner och de köandes intresse. Det är möjligt att få en tomt med ingen eller bara kort kötid om inte de före i kön vill ha just den erbjudna tomten utan väntar en tomt i ett specifikt område. Men generellt har kötiden varit relativt lång.

När blir det nya tomter till försäljning? Vilka områden är planerade för de kommande åren?
När några nya kommunala tomter kan bli tillgängliga är i dagsläget inte känt. Men det pågår planarbete på flera platser i kommunen som kan medföra lediga tomter. Ett stort utbyggnadsområde är Kronetorp, mellan Arlöv och Åkarp, som omfattar ca 100 hektar. Planläggning pågår och det är i nuläget inte klart om och i så fall hur många tomter som kan planeras där. Ett planarbete pågår också för att möjliggöra två tomter à ca 800 kvm vid Mimosavägen i Burlövs Egna Hem. Dessa tomter kan bli klara till försäljning under år 2016.

Hur stora är de förmedlade tomterna?
Det beror på planläggning. Just de förmedlade tomterna på Lycky Äng var på ca 800 kvm styck (792 – 820 kvm)

Vad kostar en tomt?
Priset fastställds av kommunfullmäktige och beror bland annat på hur stor tomten är. De år 2012 förmedlade tomterna på Lycky Äng såldes för 1 200 kr per kvadratmeter och kostade då mellan 950 400 kr – 984 000 kr.

Säljs tomterna byggklara i röjt skick iordningställda för byggnation eller finns det buskar, träd mm?
Tomterna säljs vanligtvis i befintligt skick.

Har tomterna framdraget el och vatten?
Nej, vanligen inte.

Vad kostar det att dra fram el, vatten och avlopp?
För tomterna på Lyckö Äng uppgavs från Va-Syd anslutningsavgift för vatten och avlopp vara runt 80 – 85 000 kr inklusive mervärdesskatt. Kostnader för framdragning av el uppgavs av Eon till 26 875 kr för 16-25A. Detta var år 2012.

Kan man tacka nej till anvisad tomt men ändå stå kvar i kön? Hur många gånger?
Ja det kan man, obegränsat antal gånger.

Vilka möjligheter finns det till en tomt i kommunen annat än genom kommunen?
Kommunen har sällan några uppgifter om privata fastighetsägare som exempelvis gör avstyckningar. Det pågår ett arbete med exploatering av Vallhusen och Trädgårdsbyn i Åkarp, men det är exploatörerna som bygger husen och möjligheten att bygga fritt är antagligen liten.

Finns det radon i huset jag tänker köpa?
Ring Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggavdelning på kommunen och efterfråga resultat av eventuella tidigare mätningar.
Får jag elda rivningsavfall?  
Nej, allt avfall som uppstår vid rivning ska hanteras på ett miljöriktigt sätt och lämnas till återvinning eller som farligt avfall. Mer information finns på webbsidan Rivningsavfall.
Får jag elda sopor i värmepannan?
Det är enligt lag förbjudet att elda sopor i den egna värmepannan. Förbudet omfattar även avfall i form av t.ex. spillvirke, träpallar och annat bearbetat trämaterial.

Olägenhet

Får jag väsnas hur som helst och när som helst?
Nej, olika regler gäller för olika typer av verksamhet, tider på dygnet och om störningen är ringa eller helt tillfällig. Grundläggande är att man ska ta hänsyn till sin omgivning.
Vilka regler gäller för växtlighet som står mot gata?
Kommunen har tagit fram en broschyr som heter Klipp häckenPDF (pdf, 6 MB), klicka på länken för att ladda ned den.

Vem ska jag vända mig till när det luktar illa från Malmö hamn?
Vänd dig till miljöförvaltningen i Malmö stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur

Vad gäller för skyddsjakt av kaniner?
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver i begränsad omfattning skyddsjakt, läs mer om detta här.

Vem ska jag vända mig till när jag ser djur som missköts?
Länsstyrelsen i Skåne län, Djurskydd 040/044-25 23 50.
Läs mer på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Ska inte hunden hållas kopplad?
Hunden ska hållas kopplad inom de områden som finns angivna i kommunens ordningsregler och ska under tiden 1 mars-20 augusti hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Läs mer här.

Vad gäller när jag ska resa utomlands med mitt sällskapsdjur?
Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Därför finns det regler för den som tar djur med sig över gränserna. Mer information hittar du på Jordbruksverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida.
Får katten springa hur den vill?
Ja, nästan i varje fall. Det är dock kattägarens ansvar om katten medför olägenhet eller skada på annans egendom.

Vad gäller för hönshållning i trädgård?
På sidan om hönshållning hittar du mer information. Se också blanketten Ansökan om djurhållning som ligger under övrigt i blankettarkivet för Bygga, Bo och Miljö.

Trafik

Vilka parkeringsregler gäller?
Transportstyrelsen har en bra folder om parkering. Klicka på länken för att ladda ner Trafikstyrelsens PDF om parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeta på Burlövs kommun

Var hittar jag lediga jobb inom Burlövs kommun?
Du hittar lediga jobb på Burlövs kommuns webbplats. Många av våra tjänster publiceras också på Arbetsförmedlingens platsbanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ofta annonseras lediga jobb inom kommunen ut?
Lediga tjänster utannonseras kontinuerligt. Totalt annonserar Burlövs kommun drygt 100 tjänster per år.

Jag har hittat ett jobb men vill veta mer innan jag ansöker. Vem kontaktar jag?
I platsannonsen för det jobb du är intresserad av står telefonnummer till aktuella kontaktpersoner. Hör gärna av dig till dem!
Hur ansöker jag till en tjänst?
I Burlövs kommun använder vi rekryteringssystemet Offentliga jobb. I varje platsannons finns en länk till systemet där du fyller i dina kontakt- och merituppgifter samt skriver ett personligt brev. Vårt urval bland de sökande grundas på de uppgifter som du anger. Det är därför viktigt att du är noggrann och fyller i så många relevanta uppgifter som möjligt.

Dina uppgifter finns sedan kvar i Offentliga jobb så att du kan logga in vid ett senare tillfälle och använda dem igen, till exempel om du vill söka till ytterligare en tjänst.

Upplever du något problem medan du fyller i formulären? Kontakta i så fall Offentliga jobbs kundservice. Kontaktuppgifter finns på webbsidan.

Kan jag ansöka om ett jobb via e-post eller brev?
För att vi ska kunna göra ett så bra urval som möjligt inom de ansökningar som kommer in till en tjänst vill vi att du använder vårt rekryteringssystem Offentliga jobb när du ansöker.
Jag vill söka ett jobb men har ingen e-postadress, vad gör jag?
För att kunna söka ett jobb via Offentliga jobb måste du ha en e-postadress. Det finns många webbsajter som erbjuder gratis e-postadresser, till exempel Google och Yahoo.
Kan jag lämna in en jobbansökan och vara konfidentiell?
Nej, alla ansökningar som kommer in till Burlövs kommun är offentliga handlingar.
Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?
När du ansöker om ett jobb via vårt rekryteringssystem får du en bekräftelse på inkommen ansökan till din e-postadress. Har du inte fått någon sådan inom c:a ett dygn, hör av dig till kontaktpersonen för tjänsten.
Jag hittar inte något jobb att söka men vill ändå visa att jag finns. Hur gör jag då?
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontan- eller intresseanmälningar. Besök gärna Burlöv kommuns webbplats med lediga jobb regelbundet. Välkommen att söka ett jobb när du hittar något som passar dig!
Dela
Publicerad av: Mikael Karlsson
Datum:  2015-12-21

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se