Burlövs kommun

tisdag 9 januari, 18.00

Samråd för nya Burlövsbadet

skiss över placeringen av nya badet

Den 4 december skickades detaljplanen för Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet ut på samråd. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett badhus med en 50-metersbassäng och ett parkeringshus.

Förslaget finns utställt på samråd från den 6 december 2017 till och med den 15 januari 2018. Samrådshandlingarna finns tillgängliga här på kommunens webbplats och på:


- Medborgarhuset i Arlöv
- Biblioteket i Arlöv
- Biblioteket i Åkarp

 

För att ge allmänheten möjlighet att uttrycka synpunkter eller ställa frågor som rör de-taljplanen bjuder Burlövs kommun in till samrådsmöte, tisdagen den 9/1 kl 18.00 i Medborgarhuset, Arlöv.

 

Senast uppdaterad:
2017-12-07