Burlövs kommun

tisdag 19 mars, 16.00

Vernissage - Burlöv i kubik: hur lär man känna en plats?

karta med rött filter och texten Burlöv i kubik

SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) landskapsarkitekter bjuder in till vernissage för BURLÖV I KUBIK.

Hur lär man känna en plats? Under två månader har vi i årskurs två på landskapsarkitekturprogrammet på SLU i Alnarp undersökt platsen Burlöv. Genom registreringar på plats, visuell gestaltning och litteratur har vi i åtta grupper tagit olika utgångspunkter i vad platsen Burlöv kan vara. 

 

I åtta paviljonger på Alnarpsgården presenteras nu våra intryck, analyser och reflektioner. Utställningen fortsätter inne i ateljén på Alnarpsgården! 

 

NÄR? Vernissage 19 mars kl. 16.00–20.00 

VAR? Alnarpsgården på SLU Alnarp 

Fri entré

 

Arrangör: Sveriges Lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad:
2019-03-15