Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Extra information från CSN med anledning av coronaviruset

Studerande får behålla sitt studiestöd även om skolan stänger

 

Regeringen har i dag meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan stänger på grund av det nya coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan vi fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

 

Skolan behöver inte meddela CSN


Skolan behöver inte rapportera till CSN om ni går över till fjärr- eller distansundervisning. Ni ska alltså inte ändra något i er rapportering till oss.
Om ni inte har möjlighet att fortsätta erbjuda undervisning, exempelvis på distans, så är det viktigt att ni noterar vilka utbildningar och kurser det gäller samt för vilka perioder. Ni kommer att behöva lämna de uppgifterna till CSN senare. Vi återkommer till er om det längre fram i vår. I dagsläget ska ni dock inte ändra något i er rapportering.

 

För dig som arbetar på gymnasiet

För gymnasieelever med studiehjälp är ett villkor för att få bidrag från CSN att de studerar på heltid. Om ni övergår till fjärr- eller distansstudier kommer CSN att bedöma det som att eleverna studerar på heltid om de följer er plan för undervisningen. Det gäller även om studierna under normala förhållanden hade räknats som deltidsstudier. De studerandes rätt till studiehjälp kommer inte att påverkas så länge de följer er plan för utbildningen.

 

Om skolans undervisning, prov och examinationer påverkas

 

En skola eller ett lärosäte kan till följd av det nya coronaviruset få svårt att genomföra prov och examinationer. Studerande med studiemedel och studiestartsstöd kan då få svårt att redovisa tillräckliga studieresultat.
CSN kommer att ta hänsyn till att en studerande inte kan visa tillräckliga studieresultat, om det beror på att skolan tvingats ställa in prov eller examinationer. Den studerande måste då kunna redogöra för vad som har hänt när hen nästa gång ansöker om stöd hos CSN. Det underlättar om det finns tydlig dokumentation från skolan, som beskriver vilka prov och examinationer som har fått ställas in eller skjutas upp.

 

Om den studerande blir sjuk

 

Om den studerande blir sjuk och inte kan studera är det viktigt att hen anmäler det. Då kan hen få behålla sina studiemedel och få lägre krav på studieresultat. Det är viktigt att göra sin sjukanmälan redan första sjukdagen.

 

Studerande i Sverige gör sin sjukanmälan till Försäkringskassan. Om den studerande är sjuk under längre tid än fjorton dagar, kräver Försäkringskassan normalt ett läkarintyg. Studerande på gymnasiet med studiehjälp gör sin sjukanmälan till skolan.

Studerande utomlands, till exempel utbytesstudenter, gör sin sjukanmälan till CSN. Den studerande måste kunna visa upp ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från sjukvården i studielandet eller Sverige, som visar att hen har varit sjuk. Intyget kan ha utfärdats i efterhand.

 

Om den studerande behöver vabba

 

Om den studerande behöver vara hemma för vård av sjukt barn ska hen anmäla det till CSN genom att ringa eller mejla till oss. Det är viktigt att den studerande anmäler vård av barn redan första vårddagen. Från och med den åttonde vårddagen behövs ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från vården som visar att barnet är sjuk. CSN har i dagsläget inte möjlighet att göra undantag från kravet på intyg. CSN kommer dock att acceptera olika former av intyg från sjukvården, som visar att barnet har varit sjuk.

 

Om den studerande vill avbryta sina studier

 

Om den studerande väljer att avbryta studierna rapporterar ni det som vanligt till CSN. Det kan till exempel vara att den studerande inte vill följa den undervisning som skolan erbjuder eller att hen inte vill vänta på att skolan kommer igång igen. Det är också viktigt att den studerande anmäler avbrottet till CSN.

 

Mer information

På csn.se uppdaterar vi informationen löpande. Här hittar dulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information med anledning av coronaviruset.

 

Senast uppdaterad:

Komvux nyheter