Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Näringslivets kompetensförsörjning och Burlövs Kommun – visste du att?

Insatser som sträcker sig från förskolebarn till vuxna.

Lokal kompetensförsörjning är ett aktuellt område för dig som driver företag i Burlövs kommun det vill säga att hitta rätt individer med rätt kompetens till de anställningsbehov som efterfrågas. Kompetens är ett brett perspektiv med både specifik yrkeskompetens och specifika personliga egenskaper. Kommunens insatser för att både skapa en sund inställning till arbetslivet och genomföra mer specifika yrkesinsatser är många och vi belyser några i denna artikel.

 

Arbetet sträcker sig från förskolan där pedagogerna samtalar med förskolebarnen om olika yrken, en dialog som grundskolan fortsätter med och ger sedan en större inblick i olika företags- och arbetsrelaterade insatser. Allt i syfte att ge en grundförståelse för företagande och olika yrken hos barn och unga. Därefter sker löpande kompetensinsatser i grundskolan och som fortsätter för de som väljer att studera på gymnasie-och vuxenutbildning. Utöver dessa kommunala insatser finns en djungel av andra utbildnings- och kompetenshöjande aktörer och totalt är kompetensområdet oerhört komplext.

 

Våra unga och vuxna behöver företag som tar emot individer och ger dem en chans till nya insikter och erfarenheter genom studiebesök och prao med mera. På så vis jobbar vi tillsammans för att på sikt ge både rätt kompetens och individer med sund inställning till yrkeslivet. Vi behöver varandra för en fortsatt väg framåt.

 

Här nedan ger vi exempel på kommunala insatser som kan ge goda förutsättningar för rätt kompetensutveckling för framtiden. Vi vill förbättra och utveckla vårt utbud och tar tacksamt emot förslag på utveckling från dig, maila gärna näringslivssamordnarna.

Insatser för lokal kompetensförsörjning

 

Podd om företag och yrken
Svenshögskolan och en årskurs 5 klass kommer under höst-vinter-vår att genomföra ett företags- och yrkesarbete som resulterar i att elever besöker företag och intervjuar dessa samt spelar in ett intervjumaterial. Podden redigeras och kan därefter lyssnas på ”där poddar finns”.

 

Prao för årskurs 8
Kommunal prao för eleverna i årskurs 8. Under två veckor ges eleverna möjlighet till nya yrkes- och företagserfarenheter. Våra studie- och yrkesvägledare söker företag som under dessa två veckor öppnar upp sina företag för nya insikter hos våra unga. Potentiellt en framtida anställd.

 

Arbetsmarknadskunskap i Högstadiet - AMK
Insatsen är för högstadiet och huvudsyftet är att ge elever bredare insikter i alla olika yrken som finns och hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken. Vanligen har en elev uppfattning om 10-15 yrken och det finns över 8500 registrerade yrken i Sverige.

 

Yrkesbussen
Under våren 2023 genomfördes Yrkesbussen för kommunens alla 8e klassare. Under två dagar genomförde över 200 elever 32 företagsbesök med syfte att ge elever en bredare insikt om olika yrken och roller på våra företag. Vår ambition är att Yreksebussen kommer vara en årlig kompetensinsats.

 

Sommarjobb för unga
Kommunen ger möjlighet för runt 90 unga att sommarjobba under 3 veckor. Kommunala och privata arbetsgivare ställer upp och ger unga denna möjlighet och antalet privata sommarjobb har ökat. Kommunen ersätter företag som erbjuder sommarjobb med halva lönen för ungdomen.

 

Sommarentreprenörer för unga
Varje sommar erbjuds unga i åldern 15–19 år en möjlighet att under tre veckor skapa ett entreprenörsprojekt som ger dem insikter och erfarenheter i entreprenörskap, personliga egenskaper, planering, ansvar och vad ett affärsprojekt innebär.

 

Jobbmässan
Under oktober genomföres en jobbmässa på Burlöv Center med syfte att företagare skulle hitta rätt kompetenser och möjlig arbetskraft i sitt närområde. Under fem timmar kom nästan 1000 besökare till mässan. Vi fick positiv återkoppling från mässan och vi planerar för en ny Jobbmässa under 2024.

 

Yrkesvuxenutbildning – ”Försäljning & Service”
För att möta ett kompetensbehovet inom handel erbjuder Burlövs kommun nyanlända en kombination av ”Svenska för invandrare” med ”Försäljnings- och serviceutbildningen”. I denna utbildning ingår praktik på arbetsplatser, APL (arbetsplatsförlagt lärande).

 

Arbetsmarknadsenheten – AME
Flera handläggare har som sin huvudsysselsättning att bistå kommuninvånare som är längre från den direkta arbetsmarknaden att bland annat genom samverkan med företag ge dess personer en bättre grund för egen försörjning. Inom denna insats finns många olika typer av såkallat lönebidrag för arbetsgivare att ta del av. Kontentan är att arbetsmarknadsenheten även kan vara ett stöd för er företagare som letar arbetskraft.

Individuellt stöd ges till arbetssökande i åldern 15–29 år i deras med funderingar kring studier och jobb. Vi erbjuder bland annat samtal, studie- och yrkesvägledning och stöd i ditt arbetssökande. Tillsammans skapas en plan utifrån personens förutsättningar för att stötta på vägen mot uppsatt mål.

 

SFI – komvux i Svenska för invandrare
Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning för personer som har ett annat modersmål än svenska.

 

Utöver dess insatser finns ännu fler som evempelvis Unga ledare, Ungdomstjänster hos företag och UF för våra gymnasieelever.

Senast uppdaterad:

Näringslivsnyheter