Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sommaravslutning för vårt VD-nätverk

Burlövs kommun har tillsammans med Business Port Staffanstorp AB/Staffanstorps kommun och med delfinansiering av Region Skåne drivit två mindre vd-nätverk, som den 30 maj avslutades med trädgårdsmingel hos drivande konsult MOM Performance.

Nätverken summerades och vd-nätverken har inneburit en plats där deltagarna känt sig bekväma att dryfta olika utmaningar med varandra, dela erfarenheter för att hitta lösningar och se hur andra verksamheter resonerat i likande situationer. Flera deltagare värderade just kontaktnätverk och tryggheten med det lilla nätverket högst.

 

Vd-nätverket har tillfört mig främst goda relationer som jag kommer bygga vidare på. Vi har delat gemensamma utmaningar trots att vi är verksamma i olika företag och branscher. Jag har också fått kompetensutveckling inom olika områden som AI, hållbarhet och ledarskap, berättar Annette Larsson, Wimix.

 

Vi öppnade upp för VD-nätverken då företagsledare kan lämnas ensam att besluta om strategiska och organisatoriska förändringar, samtidigt som vd:n ständigt behöver utveckla sin kompetens och sina ledaregenskaper. Företagsledare har ofta gemensamma frågeställningar; som att hitta och rekrytera rätt medarbetare, att få hela verksamheten att jobba mot utsatta mål och skapa nyckeltal som styr rätt med mera. Gemensamt är att de ibland möts av utmaningar från ägare, finansiärer eller partners. Ett nära och lokalt nätverk av likasinnade ger det bollplank som krävs för att sondera terrängen och ge energi framåt.

 

I en prestigelös miljö få stöd, inspiration och kunskap för att kunna utveckla sin verksamhet, med några av de viktigaste frågor som påverkar ledare och företag. Med stöd från ett professionellt nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter på en hög professionell nivå samtidigt som du stärker och utvecklar dina förmågor inom ledarskap eller ditt specialistområde, berättar Magnus Melin MOM Performance.

 

Deltagarna i VD-nätverket fick följande:

  • Kontakter har knutits.
  • Erfarenheter har utbytts.
  • Relationer har skapats.
  • Vänskaper har formats.
  • Affärsmöjligheter har uppstått.
  • Affärer har blivit av.

 

Burlövs kommun tittar på fortsatta möjligheter för deltagarna och för att starta upp nya VD-nätverk.

Senast uppdaterad:

Näringslivsnyheter