Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-03-08

Årets kommunövergripande enkät för skolor och förskolor

I årets kommunövergripande enkät väljer vi bort siffror och skattningar. Vi ber istället samtliga vårdnadshavare att utifrån egna ord svara på en enda fråga. "Vad är din bild av Burlövs förskolor och skolor?" Svaren lämnas anonymt och blir viktiga för vårens analysarbete med målet att göra våra skolor och förskolor än bättre.                  

Det är andra året som utbildningsförvaltningen väljer att lägga ut enkäten i kvalitativ form, men första gången vi på detta sätt vänder oss till vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att underlaget ger oss mycket mer konkreta utmaningar samt insikter i våra verksamheter. 

Enkäten går ut via vår lärplattform Vklass och publiceras den 6 mars och ligger öppen fram till den 17 mars. 

Senast uppdaterad:
2017-03-08