Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-08-18

Årets pedagog och arbetslag utsedda

Åtta glada kvinnor på en scen mot en svart bakgrund. Två personer håller upp varsitt diplom.

Årets pedagog i Burlövs kommun 2017 blev Ulrika Friberg på Vårboskolan och årets arbetslag blev LUFT på Östragårdens förskola. Vinnarna korades på utbildning- och kulturförvaltningens årliga kick off.

Under pompa och ståt fick pedagogerna ta emot diplom och pris från en enig nämnd.

Årets pedagog

Juryns motivering till att Ulrika Friberg på Vårboskolan blev årets pedagog:

Ulrika fångar elevernas intresse genom att vara en fängslande berättare och genom att variera undervisningen. Med små medel, humor och anpassade övningar utmanar hon elevernas sätt att tänka och reflektera kring de mest komplexa frågor. På samma sätt utmanar hon dem att tänka kritiskt och leder dem, utan att döma, mot förmågan att se saker ur olika perspektiv och att värdera från vilken källa de får sin information.


Ulrika ser ständigt till att fördjupa sina kunskaper inom såväl sina ämnen som inom pedagogiska metoder och bidrar ofta med vad hon läst eller sett och har förmåga att kombinera goda ämneskunskaper med alla elevers skilda behov.

Till sina kollegor delar hon med sig såväl av nya ideer, analyser, inspiration och skratt.

 

Årets arbetslag

Juryns motivering till att LUFT på Östragårdens förskola blev årets arbetslag:

Arbetslag LUFT ifrågasätter på ett konstruktivt sätt aktiviteter, handlingar och kulturer som annars kan sken av slentrian. De fokuserar på att utveckla verksamhetens kvalité och lägger sin profession på att reflektera och dokumentera utvecklingsarbetet. Barnen måste ges så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas.

 

För att barnen ska kunna påverka verksamheten måste de ha ett reellt inflytande, att det är barnen som håller i sitt eget utvecklingssamtal är fullständigt naturligt på avdelningen LUFT. Verksamhetens mål fokuseras därför alltid till vad personalen ska göra för att utmana och stödja barnen i deras intressen och behov.

 

Pedagogerna i arbetslag LUFT har förstått vad undervisning i förskolan innebär.

Senast uppdaterad:
2017-08-18