Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-11-14

Del av Lundavägen stängs av i Åkarp

trafikerad vägbana med vägarbetsskylt i förgrunden

För att avlasta dagvattensystemet i nordöstra Åkarp kommer VA SYD att gräva ny dagvattenledning i Lundavägen, från Boellundsvägen till strax efter nya Gränsvägen. Detta innebär att Lundavägen kommer att stängas av helt för trafik från tisdagen den 5 december ochpreliminärt t.o.m. 15 december samt stängas av delvis från 16 december till 19 januari.

Regionbussarna kommer under perioden att ledas om via Gränsvägen, Dalslundsvägen, Alnarpsvägen och ut på Lundavägen igen.

Gång- och Cykelväg

Gång- och cykelvägen längs Lundavägen förbi grävningsarbetet kommer att vara öppen och cyklister och gångtrafikanter kan ta sig fram som vanligt.

Välj en annan väg om du har möjlighet

Övrig trafik kommer att ledas om via Lunds södra, Stora Uppåkra och Tottarp under tiden etablering och grävning sker närmast Gränsvägen. Personbilar kommer att kunna välja kortare omledningsvägar.

 

När grävningen närmast Gränsvägen är klar, preliminärt 15 december, kommer övrig trafik att kunna ledas om via Gränsvägen, Dalslundsvägen, Alnarpsvägen.

Kommunen rekommenderar dock alla som har möjlighet att välja en annan väg.

karta med hänvisad körväg under byggtiden

Klicka på kartan för större bild

Senast uppdaterad:
2017-11-30