Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-11-29

Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att anta Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren.

Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Kabbarp 8:110 som ligger vid korsningen Lundavägen/Ostvägen i Åkarp. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att tillåta flerbostadshus i 2-3 våningar med lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Bebyggelsen och gestaltningen ska anpassas till sin omgivning. Mindre anpassningar av användningsgränserna görs till befintliga förhållanden.

 

Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande och har tidigare varit ute på samråd och granskning. Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att anta Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp.

Senast uppdaterad:
2018-07-06