Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-05-22

Eldningsförbud i Burlövs kommun

gräsbrand eldningsförbud

Beslut om eldningsförbud har fattats idag, den 22 maj. Beslutet gäller tillsvidare i hela kommunen.

Beslutet gäller från idag och tills vidare. Förbudet omfattar eldning utomhus. Fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar får användas med försiktighet och under eget ansvar. 

Därför inför vi eldningsförbud

Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är mycket eller extremt torrt i kommunen. Beslutet baseras också på väderprognoser fram till och med 2018-05-29, där det inte ser ut att bli något regn, som kan minska brandrisken.

Stöd för beslutet

Beslutet tas med stöd av Lag om skydd mot olyckor och en tillhörande förordning där det framgår att länsstyrelsen eller en kommun får meddela förbud om eldning utomhus eller liknande åtgärder som kan ses som förebyggande åtgärder mot brand. Beslutet är också taget i dialog med Räddningstjänsten Syd.

 

Överträdelse av beslutet kan leda till åtal enligt Brottsbalken eller Lag om skydd mot olyckor.

Tänk på brandfaran i alla situationer!

Bränder som sprider sig i torrt väder kan få katastrofala följder, tänk därför lite extra om det du gör kan orsaka brand hemma hos dig eller någon annanstans.

Ytterligare information om brandriskprognoser

www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.smhi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2018-05-22