Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-06-07

Granskning 2 - Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 11 juni till och med den 2 juli 2018.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 1 juni 2018 att gå ut på granskning 2 med detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen. Detaljplaneområdet ligger utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i Åkarp samt en del väster om väg E6/E20. Sedan den första granskningen av detaljplanen under 2017 har förutsättningarna förändrats och Alnarpsån kommer i huvudsak fortsätta vara ett öppet vattendrag istället för att kulverteras som det tidigare var tänkt. Kommunen har därmed gjort bedömningen att planhandlingarna måste omarbetas och skickas ut på en ny granskning.


Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 11 juni till och med den 2 juli 2018 på:

  • Kommunens hemsida
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Åkarps bibliotek


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 2 juli 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-01-25