Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-06-07

Granskning 2 - Detaljplan för Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 1 juni 2018 om en andra granskning av detaljplan för del av Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet. Planförslaget finns utställt från den 11 juni till den 2 juli.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett badhus med en 50-metersbassäng, ett parkeringshus samt ett bullerskydd mot järnvägen som ska skydda framtida bebyggelse i området. Badhuset planeras som en av de första byggnaderna i Kronetorpstaden. Läget intill cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp nära framtida skola och park gör badhuset till en samlingsplats. Marken där det befintliga badhuset ligger frigörs och blir tillgänglig för stationsnära blandad stadsbebyggelse.


Efter inkomna synpunkter under granskningen har ändringar i förslaget bedömts nödvändiga. Planförslaget behöver därför ställas ut för ny granskning.


Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på:


  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 2 juli 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-02-13