Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-10-15

Granskning av detaljplan för Burlöv Centralstation

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 17 oktober till och med den 11 november 2018.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv C d.v.s. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Där kommer det att byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till den nya pendlarstationen. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun.

 

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 17 oktober till och med den 11 november 2018 på:

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 11 november 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2018-10-16