Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-02-16

Granskning av detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 15 oktober 2018 om granskning av detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd som är viktiga för upplevelsen av gården och skyddas i planförslaget.


Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen.

 

Förslaget finns utställt på granskning från 26 oktober till och med 16 november.

 

Samrådshandlingarna och ytterligare information hittar ni på kommunens hemsida, i Medborgarhuset i Arlöv, samt på biblioteket i Arlöv.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till:

Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till: burlovs.kommun@burlov.se senast den 16 november. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2018-10-29