Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-04-09

Granskning av detaljplan för Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 3 april 2018 om granskning av detaljplan för del av Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett badhus med en 50 metersbassäng, ett parkeringshus samt ett bullerskydd mot järnvägen som ska skydda framtida bebyggelse i området. Planen säkrar också behoven för EONs fördelningsstation.


Detaljplanen prövas med standardförfarande enligt PBL (SFS 2010:900). Förslaget finns utställt på granskning från den 9 april till och med den 27 april.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på:


- Medborgarhuset i Arlöv
- Biblioteket i Arlöv
- Biblioteket i Åkarp


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 27 april 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-01-25