Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-03-08

Gränsvägen förlängs i Åkarp

Som en förberedelse inför arbetet med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Burlövs kommun tillsammans med Trafikverket att bygga ut Gränsvägen i Åkarp.

Den del av Gränsvägens utbyggnad som Burlövs kommun ansvarar för kommer att vara färdig i slutet av sommaren 2017. Under tiden som utbyggnaden av järn-vägen pågår kommer trafiken till och från Dalslundskolan och Östragårdens förskola att gå via den nya Gränsvägen.

Kopplar på Lundavägen

När Gränsvägen är klar kommer den att sträcka sig från Lundavägen ner till Dalslundsvägens förlängning och cirka 3-400 meter ytterligare. Resterande del av vägen kommer att byggas av den entreprenör som vinner Trafikverkets totalentreprenad för järnvägs-utbyggnaden.

Mycket trafik på Dalslundsvägen i början

Under byggtiden kommer maskinerna till en början att köra på Dalslundsvägen. Avsikten är att de ska bli klara med sträckan upp mot Lundavägen så fort som möjligt så att de sedan kan använda sig av den nya Gränsvägen och på det sättet avlasta Dalslundsvägen.

En damm och en våtmark

Där Gränsvägen kopplar på Dalslundsvägen kommer det att byggas en damm som VA SYD kommer att ansvara för. Ingemar Lindeberg, som är projektchef på kommunteknik, säger att de även ska anlägga en våtmark. Våtmarken anläggs inom ramen för Segeåns vattenråd och finansieras av länsstyrelsen.

241 träd när allt är klart

Den nya Gränsvägen kommer att byggas med en cykelväg som vetter mot Hjärup och en gångbana på den motsatta sidan.

Nästa del av arbetet kommer inte att färdigställas förrän utbyggnaden av järnvägen är färdig. Då ska det bland annat planteras totalt 241 träd, fördelade längs båda sidor av vägen.

Senast uppdaterad:
2017-10-30