Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-10-19

Kronetorpsvägen byggs om

Kronetorpsvägen

Under hösten har inledande arbete gjorts för att bredda bron för fyra spår. Nu fortsätter Trafikverket arbetet med järnvägsbron vid Kronetorpsvägen.

Trafikverket informerar om vad som händer från vecka 46:

Trafikverket bygger två järnvägsbroar över Kronetorpsvägen. När vi arbetar med att färdigställa broarna blir det något begränsad framkomlighet i passagen under den befintliga bron.


Från och med vecka 46 blir det begränsad framkomlighet på Kronetorpsvägen. Då ska vi flytta på stora jordmassor och sedan gjuta det norra brostödet. Efter det gjuter vi brons överbyggnad. Vi ska också göra ledningsarbeten.

 

Eftersom järnvägsbron inte ska ha något mittstöd behöver den vara extra tjock, så att den håller. Det innebär att vägen under bron behöver sänkas ned för att få fri höjd för trafik.

Trafiken under arbetet

Under arbetet med bron kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik. Vi kommer att stänga av hela eller delar av de båda körfälten vid arbetet. Men det är fortfarande möjligt att passera under bron.


Gångvägen på den södra sidan tas bort och gång-/cykeltrafik är förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till passagen vid Burlövs station.

Från mitten av januari kommer vägen att vara helt avstängd fram till sommaren 2019.

Arbetstider

Alla arbeten pågår normalt dagtid mellan 07.00-17.00, men arbete kan även förekomma andra tider.  

Mer information

Läs mer om det planerade arbetet www.trafikverket.se/lund-arlov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2018-11-09