Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-10-10

Lommavägen i Arlöv stängs av från 23 oktober

Karta över Lommavägen med alternativa vägar

I takt med att arbetet att bygga ut järnvägen till fyra spår nu går in i en genomförandefas kommer det att märkas mer påtagligt runtom i kommunen.

 

Nästa steg i utbyggnaden är att en ny järnvägsbro med två nya spår kommer att börja byggas över Lommavägen. 

 

Därför kommer Lommavägen att stängas av för motorfordonstrafik från 23 oktober 2017 fram till preliminärt våren/sommaren 2018.

 

Redan på söndag natt den 22 oktober mellan kl. 22.00-05.00 kommer arbetet med rivning av kontaktledning att utföras.


Senast uppdaterad:
2017-10-30