Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-11-13

Minska utsläppen genom att tända kaminens brasa i toppen

Kvinna som värmer händerna framför en eldstad

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.

Dålig luftkvalitet

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Minimera utsläppen

För att minska utsläppen från vedeldning har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram nya råd för vedeldning riktade till hushåll.

 

– Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Petra Duveneck, miljöinspektör på Burlövs kommun.

Stapla luftigt och tänd i toppen

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt en via en film och en webbsida.

 

– Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Petra Duveneck.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2017-11-13