Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-05-23

Nu skapas möjlighet för att 270 nya lägenheter byggs i Burlöv

Arkitektskiss med vita bostadshus i grönskande område

Ännu ett byggprojekt är på gång att starta i Arlöv. Det är i första hand bostäder som ska byggas.

Bostadsbolaget Magnolia Bostad AB planerar att påbörja byggnationen på tomten i korsningen Dalbyvägen-Ringvägen vid årsskiftet 2017- 2018 och byggtiden beräknas till 24 månader. Utformningen av husen ska vara anpassad till platsen med variation i placering längs gatan.

 

Fem flerfamiljshus och en butikslokal

– Vi jobbar med olika fasadmaterial och husen förskjuts i förhållande till varandra mot Dalbyvägen, säger Magnus Jälminger, affärsutvecklare på Magnolia Bostad AB.

Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft under sommaren. Det blir sammanlagt fem huskroppar med bostäder och en mindre butikslokal mot Dalbyvägen. Bebyggelsen ska möjliggöra en framtida ombyggnad av Dalbyvägen med utformning som sänker hastigheten i trafiken och underlättar för gående och cyklister.

 

Utveckling i en central del av Arlöv

– Det är ett fint läge, säger Magnus Jälminger som även pekar på att bebyggelsen tillsammans med andra pågående projekt längs Dalbyvägen ger förutsättningar för en helt annan entré in till Arlövs centrum.

– Området stämmer väl med kommunens målord. Här blir det tryggt och nära samtidigt som vi får liv och rörelse, menar planchefen Kerstin Torseke Hulthén.

– En framgångsfaktor har varit en bra och snabb planprocess, tillägger Magnus Jälminger och han lyfter fram det positiva sammarbetet med kommunen och andra sammarbetspartners.

  

För detaljplanehandlingar se denna länk.PDF

Senast uppdaterad:
2017-06-26