Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-03-20

Nya medborgarlöften för 2018

en kvinna och en man vid ett skrivbord med papper och var sin penna i handen

Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) och lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin

På tisdagen den 20 mars 2018 skrevs polisens och kummunens gemensamma medborgarlöfte under av kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) och lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin. Med polisens medborgarlöfte vill vi skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarma och lokalsamhällets aktörer.

Arbetet ska i stor utsträckning fokusera på det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Genom medborgarlöftet genomför kommunen och polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas trygghet och minska brottsligheten.

Situationen idag

Efter genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och dialog med kommunen har det framkommit att burlövsborna upplever en otrygghet i de centrala delarna av Arlöv.

Medborgarlöften för 2018

Årets medborgarlöften innehåller bland annat följande:

  • Polisen ska öka sin synlighet i Arlövs centrum, på Sockerbitstorget och vid Dalbyvägen samt omkringliggande område
  • Polisen och kommunen ska under året anordna aktiviteter för att stimulera till gemensamma möten mellan yngre och äldre medborgare
  • Polisen och kommunen ska gemensamt arbeta för en ökad trafiksäkerhet i Burlövs kommun
  • Polisen och kommunen ska under året genomföra två gemensamma trygghetsvandringar
  • Polisen och kommunen ska arrangera mötesforum för skolpersonal, polis. socialförvaltning och Ungdomsgruppen (SSPU) i syfte att tidigt upptäcka trender och tendenser avseende exempelvis droger, skadegörelse och våldsbejakande extremism, bland ungdomar.

Senast uppdaterad:
2018-03-21