Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-07-17

Nya regler för solcellspaneler och solfångare

många solceller i vinkel på ett hustak

Från den 1 augusti 2018 kommer det inte att krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan.

Bygglov krävs dock fortfarande om:

  • Detaljplanen för aktuellt område innehåller bestämmelser om exempelvis bevarande (oftast markerat med q som planbestämmelse)
  • Byggnaden finns med i Bevarandeplan


Senast uppdaterad:
2018-07-30