Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-12-14

Ny fas i arbetet på Lundavägen - vänligen visa hänsyn!

Övergångsställe på en nyasfalterad väg

Den första delen av arbetet med en ny dagvattenledning i Lundavägen avslutas fredag 15 december. Därför kommer omledningen av trafik att ändras.

All trafik kommer att omledas via nya Gränsvägen/Dalslundsvägen/Alnarpsvägen.

Kommunen ber alla att visa hänsyn mot de boende, barnen och övriga trafikanter för att undvika olyckor.

 

Observera: hastigheten är 40 km/h!

 

Vi som arbetar med omledningen vet att detta innebär stora olägenheter för boende i området, tack för ditt tålamod!

Senast uppdaterad:
2017-12-15